ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aristocrat เน้นความคืบหน้าของบริษัทในงานประจำปี